Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att presentera sina bostäder från sin bästa sida. Vi vet hur viktig din bostad är för dig.

Vi vet också hur viktigt det är med skydd och tak över huvudet när en människa tvingas fly sitt hem på grund av krig eller konflikt. 

Därför skänker vi nu 100 kr för varje uppdrag vi utför till UNHCR:s livräddade arbete för familjer på flykt. 

 

UNHCR, FN:s flyktingorgan, bildades 1951. Första uppgiften var att ge internationellt skydd och varaktiga lösningar för människor på flykt i Europa efter andra världskriget.

I dag är UNHCR en av världens främsta humanitära organisationer och har fått Nobels fredspris två gånger.

UNHCR leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid.

UNHCR finns i över 120 länder och kan få ut nödhjälp till 600 000 människor inom 72 timmar.

 

Vi gör skillnad när vi stödjer UNHCR:s arbete – Gör det du också.

https://sverigeforunhcr.se/

60B6314D-4BDC-4F17-BCD3-812BE2C00717